86.000.000
30.000.000
38.000.000
49.000.000
4.600.000
14.800.000
286.000.000
86.000.000
78.000.000
68.000.000
14.800.00016.800.000
26.000.00028.000.000
54.000.000
4.790.000
9.790.000
65.000.000
-15%
16.500.000
72.000.000

Antelope Audio là nhà sản xuất  thiết bị cho các studio đến từ Châu Âu,phục vụ cho việc Ghi âm-Mixing-Master kỹ thuật số.Các Interface tích hợp các gói phần mềm xử lý trên DSP cực kỳ mạnh mẽ.Tuy ban đầu có nhiều phàn nàn về tính tương thích và driver,nhưng hiện tại với những nỗ lực cải tiến gói phần mềm trên dòng Synergy Core,Antelope là một Interface rất đáng sử dụng với chất lượng Converter rất tốt,Plugin xử lý trên nhân DSP cực kỳ mạnh mẽ và đa dạng