7.900.000
9.600.000

Guitar Amp Cabinets là những chiếc hộp chứa loa được thiết kế để kết nối với đầu ampli guitar. Chúng có thể tạo ra những âm thanh khác nhau tùy thuộc vào kích thước, hình dạng, vật liệu và loại loa của chúng. Một số Guitar Amp Cabinets có thể điều chỉnh được góc đặt của loa để thay đổi hướng phát âm thanh. Guitar Amp Cabinets thường được sử dụng trong các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc thu âm âm nhạc.